دسته: Django

Gunicorn چیست و چه کاربردی دارد 0

Gunicorn چیست و چه کاربردی دارد

اگر بخوام توضیح بدم که Gunicorn چیست و چه کاربردی دارد ، اول باید در مورد WSGI یکم توضیح بدم. رسمی مینویسم، شاید کسی کپی کرد. خوشحال میشم که با...