دانلود پروژه اکسس کار با فرمها

در این پروژه از سه جدول مرتبط به هم استفاده شده است. یک سیستم کارگزینی ساده  به منظور آشنایی با فرم های اکسس ایجاد شده است. در این پروژه با...