تبدیل USB فلش به قفل کامپیوتر

به نقل از مجله آی تی ، در واقع، استفاده از قطعه ای فیزیکی برای ورود به سیستم ممکن است امن ترین انتخاب موجود باشد، پس اگر درایو USB اضافه...