برچسب: چرا AndroidHttpClient

کدام HttpUrlConnection یا AndroidHttpClient 0

کدام HttpUrlConnection یا AndroidHttpClient

کدام HttpUrlConnection یا AndroidHttpClient ؟ چندین روش اتصال به سرور در برنامه نویسی اندروید وجود دارد که در این مطلب در مورد دو روش زیر بحث می شود: HttpUrlConnection AndroidHttpClient گوگل توصیه می کند...