stop words چیست و چه استفاده ای دارد

اگر در سئوی سایت خودتان بسیار وسواسی هستید احتمالا باید بدانید stop words چیست و چه استفاده ای دارد! stop words یا کلمات بازدارنده یا stop list کلماتی هستند که...